WARSZTATY – XXVI edycja już za nami….

Tegoroczna część praktyczna XXVI edycji Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego, po raz kolejny, odbyła się w malowniczej Lanckoronie, w dniach 7-16 września. W skupieniu, pod doświadczonym okiem prof. Jerzego Kuci, nad swoimi projektami pracowali twórcy z Polski i z zagranicy. Ideą przyświecającą Warsztatom od początku ich istnienia jest uzupełnienie praktycznych umiejętności i doświadczeń twórców, poznawanie najnowszych technologii, wspomaganie artystów przygotowujących się do startu zawodowego oraz precyzowanie artystycznych założeń filmu i języka Read more about WARSZTATY – XXVI edycja już za nami….[…]