DWA JUBILEUSZE PROFESORA JERZEGO KUCI – ZAPRASZAMY

Prof. Jerzy Kucia to jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach nie tylko polskiej, ale i światowej animacji, wspaniały pedagog, a także aktywny działacz Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Tworzy filmy pozbawione akcji w tradycyjnym rozumieniu tego terminu, kino filozoficznej refleksji, wnikające w obszary do tej pory niepenetrowane przez animację – świat przeżyć wewnętrznych człowieka. Na jego filmy spadła istna lawina prestiżowych nagród festiwalowych, m.in. w Annecy, Chicago, Dreźnie, Espinho, Grenoble, Hiroszimie, Huesca, Kijowie, Korfu, Read more about DWA JUBILEUSZE PROFESORA JERZEGO KUCI – ZAPRASZAMY[…]